Ovlašteni serviser za HST pumpe za područje Republike Hrvatske je:

ELEKTROSERVIS d.o.o.
Bana Jelačića 166
32100 Vinkovci

Tel: +385 32 332 477, Fax: +385 32 334 564
Mobitel: +385 95 202 1965
E-mail: elektroservis@optinet.hr

  Servis - Sve