Ovlašteni serviser za Rosan i Slovarm za područje grada Zagreba je:

BAJDAK d.o.o.
Marije Jurić Zagorke 2a
10430 Samobor

Tel: +385 1 3822 616
Mobitel: +385 98 218 213
E-mail: pipa.plus@gmail.com

  Servis - Sve